ДРЖАВНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ:
 
Народна канцеларија Председника Републике - www.narodnakancelarija.rs
 
Народна скупштина Републике Србије - www.parlament.gov.rs
 
Влада Републике Србије - www.srbija.gov.rs

Скупштина Аутономне Покрајине Војводина - www.skupstinavojvodine.gov.rs/

Војска Србије - www.vs.rs
 
Народна банка Србије - www.nbs.rs

Председник Републике Србије - www.predsednik.rs
 
Портал е-Управе Републике Србије - www.euprava.gov.rs

Државна ревизорска институција - www.dri.rs

Заштитник грађана Републике Србије - www.ombudsman.rs

 
 
МИНИСТАРСТВА:
 
Министарство унутрашњих послова - www.mup.gov.rs

Министарство привреде - www.privreda.gov.rs

Министарство одбране - www.mod.gov.rs
 
Министарство спољних послова - www.mfa.gov.rs
 
Министарство финансија  - www.mfin.gov.rs

Министарство правде  - www.mpravde.gov.rs
 
Министарство културе и информисања - www.kultura.gov.rs
 
Министарство здравља - www.zdravlje.gov.rs

Министарство пољопривреде и заштите животне средине - www.mpt.gov.rs/
 
Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања - www.ekoserb.gov.rs
 
Министарство омладине и спорта - www.mos.gov.rs

Министарство трговине, туризма и телекомуникација - www.mtt.gov.rs

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - www.mgsi.gov.rs

Министарство просвете, науке и технолошког развоја - www.mpn.gov.rs

Министарство рударства и енергетике - http://mtt.gov.rs

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - www.minrzs.gov.rs

Министарство државне управе и локалне самоуправе - www.mduls.gov.rs
 

ЗАВОДИ:
 
Републички геодетски завод - www.rgz.gov.rs
 
Дирекција за електронску управу - digitalnaagenda.gov.rs
 
Републички завод за заштиту споменика културе - www.heritage.gov.rs
 
Републички завод за здравствено осигурање - www.rzzo.gov.rs
 
Републички завод за статистику - http://webrzs.stat.gov.rs
 
Национална служба за запошљавање - www.nsz.gov.rs
 
Сеизмолошки завод Србије - www.seismo.gov.rs
 
Хидрометеоролошки завод Србије - www.hidmet.gov.rs
 
 
АГЕНЦИЈЕ:
 
Агенција за приватизацију - www.priv.rs
 
Агенција за привредне регистре - www.apr.gov.rs

Агенција за лиценцирање стечајних управника - www.alsu.gov.rs

Национална Агенција за регионални развој - narr.gov.rs/

Агенција за страна улагања и промоцију извоза - www.siepa.gov.rs
 
Агенција за енергетику - www.aers.rs
 
Републичка радиодифузна агенција - www.rra.org.rs
 
Републичка агенција за телекомуникације - www.ratel.rs

Агенција за борбу против корупције - www.korupcija.gov.rs
 
Агенција за безбедност саобраћаја - www.abs.gov.rs
 

УПРАВЕ:
 
Пореска управа - www.poreskauprava.gov.rs
 
Управа царина - www.upravacarina.rs
 
Управа за јавне набавке - www.ujn.gov.rs

Управа за дигиталну агенду - www.mtid.gov.rs

Управа за трезор - www.trezor.gov.rs

Управа за спречавање прања новца - www.apml.gov.rs

Управа за јавне набавке - www.ujn.gov.rs

Управа за јавни дуг - www.javnidug.gov.rs

Управа за заједничке послове републичких органа - www.uzzpro.gov.rs

Шумадијски управни округ - www.sumadijski.okrug.gov.rs

 
ПРАВОСУЂЕ:
 
Уставни суд Србије - www.ustavni.sud.rs
 
Врховни суд Србије - www.vrh.sud.rs

Високи савет судства - www.vss.sud.rs

Портал судова Србије - www.portal.sud.rs

Основни суд у Крагујевцу - www.osnovnisudkg.net

Привредни апелациони суд - www.pa.sud.rs

Апелациони суд у Крагујевцу - www.kg.ap.sud.rs

Виши суд у Крагујевцу - www.visisudkg.net

Тужилаштво за ратне злочине Републике Србије - www.tuzilastvorz.org.rs

Комора извршитеља - www.komoraizvrsitelja.rs

Управни суд - www.up.sud.rs

 

ЦРКВА:

Београдска надбискупија - www.kc.org.rs

Мешихат Исламске заједнице у Србији - www.islamskazajednica.org

Српска православна црква - www.spc.rs

Савез јеврејских општина Србије - www.savezscg.org

Епархија Шумадијска - www.eparhija-sumadijska.org.rs
 

ОСТАЛО:
 
Архив Србије - www.archives.org.rs
 
Архив Југославије - www.arhivyu.gov.rs
 
Историјски архив Шумадије - Крагујевац - www.arhivsumadija.org.rs

Комесаријат за избеглице - www.kirs.gov.rs

Повереник за информације од јавног значаја - www.poverenik.org.rs
 
Републичка изборна комисија - www.rik.parlament.gov.rs
 
Регистар националног Интернет домена Србије - www.rnids.rs
 
Службени гласник Републике Србије - http://slglasnik.com/
 
Фонд за развој Републике Србије - www.fondzarazvoj.gov.rs
 
Задружни савез Србије - www.zss.co.rs