Контакт:  
   
Јово Поповић, председник Градске изборне комисије 064 223 321 1
Зоран Гавриловић, заменик председника Градске изборне комисије 064 301 751 8
Љубиша Милосављевић, секретар Градске изборне комисије 064 825 574 1
Снежана Настић Печенковић, заменик секретара Градске изборне комисије 064 825 578 5