Планиране активности


Савет Месне заједнице Мршинци је на својој седници одржаној 23. 12. 2017. године у оквиру свог Програма изградње комуналне инфраструктуре донео план и програм будуће изградње и то:

 1. Израда пројекта канализације;
 2. Адаптација и уређење објекта Дома културе са уређењем парковског простора испред и иза зграде;
 3. Aдаптација и реконструкција свлачионице ФК „Слатина";
 4. Адпатације „Капеле" на гробљу у Мршинцима;
 5. Изградња пешачко-бициклистичке стазе на делу пута Краљево-Чачак;
 6. Опремање просторије (канцеларије) за седнице Савета МЗ Мршинци у оквиру Дома;
 7. Постављање канти за смеће у „Варошици";
 8. Брендирање подручја у циљу боље продаје пољопривредних производа;
 9. Продужење појединачних линија „Аутопревоза" према Горичанима;
 10. Електрификација „поља" око Мораве ради заливања пољопривредних култура;
 11. Изградња и обезбеђење кружног прелаза „Чантраци" и „Костића рампа";
 12. Продужење изградње уличне расвете од „Цркве" до „Милишића" и од „Машинског парка" до кућа „Плазинића";
 13. Завршетак радова на одводу бујичних вода од „Цогољевића" до „Рисимовића";
 14. Реконструкција пропуста на путу Мршинци – Бапско Поље код пруге;
 15. Поправка атарских путева;
 16. Укључење наше МЗ за добијање неповратних средстава за енергетску ефикасност;
 17. Наставак изградње ограде око порте цркве „Свете Тројице" у Мршинцима;
 18. Асфалтирање путева:

- „Пошта" – „Минићи"
- „Мостине" – „Жаочани"
- „Шљивићи" – „Костића рампа"
- „Костића рампа" – „Вучићевићи" (поред пруге)
- „Чантрачка рампа" – главни пут за Краљево
- „Чикиризи" - „Вујиновићи" до пута ка Бапском Пољу.

Реализовани план 2018 и 2019 год.

1. Израђен пројекат за реконсртукцију Дома

2. Адаптирана Капела

3. Препокривена свлационица ФК СЛАТИНА И ФК МРСИНЦИ

4. Постављене цеви за смеце

5. Асфалтиран пут за Мостине

6. Постављена огласна табла

7. Постављен перон на Зелезницкој станици

8. Санирана водоводна мреза испред Цркве

9. Постављен сајт МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

10.Асфалтиран плато испред Амбуланте

11,Насипан пут ризлом од Мостина до пута за Петницу

12.Ископан канал кроз поље дузине око 2000 метара

13.Урадјена нова шахта испред О.Сколе

14.Урашен парк испред Дома

15,Извршено комплетно озелењавање испред Амбуланте као и фарбање ограде

16,Адаптирана канцеларија за потребе М, ЗАЈЕДНИЦЕ

17.Отворен клуб пензионера

18.Отворена Костића рампа 91 775

19.Урађена шахта и отпушена канализација

20.Рекултивисана површина између Костића рампе и пута Б. Поље

21.Реконструисана шахта у Капели

 ПЛАН ЗА 2020

1. Асфалтирање пута Пошта Миници

2 Изградња обезбеђења на пружном прелазу 90 740 Мршинци -Адрани

3 Адаптација Дома културе и стављање истог у привредну функцију

4.Наставак изградње уличне расвете

5. Отварање пословне јединице Моравца Мрцајевци у просторијама Дома за потребе села која гравитирају и имају потребе за комуналним радовима

6. Изградња ограде око Цркве

7. Реконструкција свлачионице

8. Изгградња колектора за пречишћавање одпадних вода из варошице Слатина

9. Партиципација града за изградњу канализације

10,Укључење М, Заједнице за добијање бесповратних средстава и добијања повољних кредита за енергетску ефикасност

11,Изградња пешацко бициклистицке стазе од Цркве до Варошице

12.Асфалтирање пута Костића рампа до пута за Б, Поље

13.Асфалтирање пута Мршинци Б Поље

14.Асфалтирање пута Чикиризи до пута за Б Поље

15.Асфалтирање пута Чантрачка рампа до пута за Краљево

16 Поправка крпљење пута Поповићи Танасијевићи

17.Копање канала посљунчавање и тарупрање некатегорисаних путева.

Председник Савета Месне заједнице "Мршинци"

Јовица Вучићевић