Планиране активности


Савет Месне заједнице Мршинци је на својој седници одржаној 23. 12. 2017. године у оквиру свог Програма изградње комуналне инфраструктуре донео план и програм будуће изградње и то:

 1. Израда пројекта канализације;
 2. Адаптација и уређење објекта Дома културе са уређењем парковског простора испред и иза зграде;
 3. Aдаптација и реконструкција свлачионице ФК „Слатина“;
 4. Адпатације „Капеле“ на гробљу у Мршинцима;
 5. Изградња пешачко-бициклистичке стазе на делу пута Краљево-Чачак;
 6. Опремање просторије (канцеларије) за седнице Савета МЗ Мршинци у оквиру Дома;
 7. Постављање канти за смеће у „Варошици“;
 8. Брендирање подручја у циљу боље продаје пољопривредних производа;
 9. Продужење појединачних линија „Аутопревоза“ према Горичанима;
 10. Електрификација „поља“ око Мораве ради заливања пољопривредних култура;
 11. Изградња и обезбеђење кружног прелаза „Чантраци“ и „Костића рампа“;
 12. Продужење изградње уличне расвете од „Цркве“ до „Милишића“ и од „Машинског парка“ до кућа „Плазинића“;
 13. Завршетак радова на одводу бујичних вода од „Цогољевића“ до „Рисимовића“;
 14. Реконструкција пропуста на путу Мршинци – Бапско Поље код пруге;
 15. Поправка атарских путева;
 16. Укључење наше МЗ за добијање неповратних средстава за енергетску ефикасност;
 17. Наставак изградње ограде око порте цркве „Свете Тројице“ у Мршинцима;
 18. Асфалтирање путева:

- „Пошта“ – „Минићи“
- „Мостине“ – „Жаочани“
- „Шљивићи“ – „Костића рампа“
- „Костића рампа“ – „Вучићевићи“ (поред пруге)
- „Чантрачка рампа“ – главни пут за Краљево
- „Чикиризи“ - „Вујиновићи“ до пута ка Бапском Пољу.